En man håller en kurs utomhus

Häng med på våra kurser och guidade turer

Vi erbjuder kurser och guidade vandringar med berättelser för både mindre och större grupper som anordnas av oss själva eller våra samarbetspartners.

Guidning

Vi har stor lokalkännedom och flera personer med djupa kunskaper om både natur och kultur som kan erbjuda guidningar i området. För grupper kan vi också ordna privata guidningar.

Kurser

Mattila erbjuder bra boende, mat och en stillhet som är en perfekt inramning för kurser året om.  I våra kurser tar vi vara på naturen och samvaron och beakar både kropp och själ. Vi erbjuder bland annat kurser med fokus på yoga, chigong, matupplevelser, Finnskogens historia och vandring.

Alla planerade kurser och guidade turer hittar du i vår evenemagskalender.

Kurser arrangerade av Mattila Natur- och Kulturförening finansieras med medel från Leader Växtlust Värmland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.