En grässtig över en äng

Mattila Natur- och Kulturförening

Mattila Natur- och Kulturförening vill bidra till att Finnskogen och särskilt Mattila med omnejd ges förutsättningar till att bli en del av en levande Finnskog.

Vi vill bidra med att lyfta natur- och kulturupplevelser i området så att lokala och regionala entreprenörer kan bo och driva verksamheter inom bl.a.  kultur-, upplevelse-, besöksnäring, hälsa, friskvård och nya sätt att ta vara på Finnskogens resurser.

Läs mer på mnkf.se där du även har möjligheten att bli medlem så hoppas vi att du kan hjälpa föreningen att växa och stärkas.

Just nu genomför vi i samarbete med Finnskogen Natur- och Kulturpark ett stort projekt för att stärka Natur- och Kulturarv på Finnskogen med finansiering från Leader Växtlust Värmland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ytterst handlar projektet om att bidra till en levande Finnskog och säkerställa att Mattila med omnejd står väl rustat att fortsatt representera Finnskogen och dess unika natur och kulturvärden på bästa tänkbara sätt.