Mattila då och nu

Den 26 mars 1961 invigdes Mattila som turistanläggning med en skidstuga och därmed är Mattila Nordvärmlands äldsta turistanläggning. Mattila ligger mitt på ”Finnskogen” ca. 4 mil nordväst Torsby, nära gränsen till Norge. Gården har anor från mitten av 1600-talet där berättelserna lever än idag…

Idag finns en finngård med rökstuga (den enda i världen som eldas regelbundet) och en frilufts- och boendeanläggning. I Mattila finns ett 40-tal stugor varav merparten går att hyra. Här finns restaurang, möteslokaler, en skidstadion, start för flera vandrings- och cykelleder, en aktiv finngård med rökstuga och mycket mer.

Finnskogen & Finnkulturen

Finnskogen är ett område som befolkades på 1600-talet från med människor från Finland, på uppmaning av den svenske kungen. Området Finnskogen är den ”gränslösa delen” (Sverige-Norge) av barrskogsbältet och sträcker sig 14 mil nord/syd och 7 mil öst/väst från Arvika kommun till Trysil i Norge.

Finnarnas liv och sedvänjor har präglat kulturen sedan dess vilket tydligast manifesteras i namn på platser och byggnader. Men vid närmare betraktande ser man också ett speciellt byggnadsskick. Rökstuga, bastu, smedja, brygghus, kokhus, härbren, lador och djurstallar fördelade över tunet med boningshuset i centrum. Att svedja och odla råg i askan efter sveden var viktigt, liksom jakt, fiske och bärplockning. Exempel på mat är: mutti och hillo.

Föreställningsvärlden var en blandning av traditionell andetro, magi och kristen livssyn. Spår av detta finns än idag i musik, berättelser och ristningar. Bland de människor som levt historien och fört in kulturen i vår tid kan nämnas Jussi-Kajsa, en sierska och läkekunnig traditonsbärare och Nittyaho-Jussi, berättare, vandrare och rödfärgare (husmålare).

Naturen

Naturen är höglänt och kuperad med barrskog och många sjöar och vattendrag. Milsvida blånande skogar, höga berg och djupa dalar, friska sjöar och vattendrag, bärrika våtmarker, frodiga ängs- och hagmarker (ofta i anslutning till gamla finn bosättningar) kännetecknar naturen runt Mattila. Den vulkaniska bergarten hyperit gör grundvattnet och jordlagret basiskt vilket gynnar växtligheten. Det finns ett rikt djurliv som kanske inte direkt förknippas med breddgraden, inklusive ”de fyra stora”.

Finngårdar

Finngårdar kallas de gårdar som byggdes från 1500-talet av skogsfinnarna. I närheten av Mattila finns förutom Mattilas Finngård flera andra finngårdar som Juhola, Abborrtjärnsberg, Purhala och Fjolperstorp. Under Sevärdheter & Utflyktsmål kan du läsa mer om finngårdar och andra sevärdheter.

Rökstugor

Den typiska bostaden för skogsfinnarna var en rökstuga med en stor stenugn. Denna tog flera timmar att värma upp men värmen stannade kvar hela dagen och behövde bara eldas en gång om dagen. Rökstugan hade ingen skorsten och så småningom la sig röken som ett täcke uppe i taket. I Mattila finns den enda Rökstugan i världen som eldas regelbundet, verkningsgraden i rökugnen i Mattila är hela 92 % (en kakelugn har en verkningsgrad på 60-70 %). Välkommen på en av våra Rökstugekvällar!

Historierna

Finnskogen har fostrat många goda och viktiga berättare. Det fanns inga skolor som undervisade på Finska och det var genom berättandet som kunskaper överfördes. Möjligtvis är det här grunden till den litteraturtradition som senare uppstod i Värmland. Här nedan kan du läsa om några viktiga personer.

Jussi-Kajsa

Kajsa Henriksson Vilhuinen född 1855 död 1941 från västra Raiski några kilometer norr om Mattila, men flyttade senare till Jussitorp cirka 1km söder om Mattila. Hennes kunnande i traditionell medicin, läsning av runor och som sierska var till stor nytta för bygden. I ett vidare perspektiv blev hon också nyttig för det det moderna Finland med traditionella texter för Kalevala. Hon levde ensam på torpet med sina barn.

Nitaho-Jussi

Johannes Johansson Oinonen, mest känd som Nitaho-Jussi (eg. Niittaho) brukar kallas ”Finnskogens siste vandrare” född i Norra Viggen 1874 och död i Torsby 1965. Under sin långa levnad hann vandringssjälen Jussi se och uppleva mycket. Han var en uppskattad gäst med många berättelser, bland annat från 20 års arbete i USA och hans möte med president Kekkonen. Av presidenten fick han ”Finlands Lejons orden” och ett sällskap uppkallad efter sig ”Niittahon Jussin Seura” som symbol för de sista finsktalande skogsfinnarna.

Person håller i telefon utomhus med appen Vägvisare Mattila

Upptäck mer av Finnskogens natur, kultur och historia.

Om du vill upptäcka mer om Finnskogen finns massor av information i vår app Vägvisare Mattila. Upptäck intressanta platser längs vandringsleder, skidspår och cykelvägar med berättelser av våra guider i form av video, ljudfiler och texter. Allt helt gratis!