Spelmansstämma i Mattila

Spelmansstämma i Mattila, Folkmusik för alla sinnen. Låtkurs i Lomjans-Pers och Halteguttens fotspår. Mats Berglund, Göran Håkansson och Göran Nilsson.