Rörelseglädje med PT Ullis och Jessica, Systerknuten