Gärdesgården i Mattila i höstfärger

”Mattilahälg”, för stugägare och andelsbevisägare