Invigning av Rökstugan – för stugägare, lokalbefolkning m.fl.

Nu finns i Mattila en finngård med rökstuga som i mångt och mycket påminner om den gamla. Fasaden är i stort sett som förut frånsett entrén som påminner om den ursprungliga… Världens enda Rökstuga i bruk är i bruk igen! Vi välkomnar alla stugägare, andelsbevisägare, lokalbefolkningen och andra intressenter till invigningen!

8 december 20:00

Kantelekonsert i Rökstugan med Sinikka Langeland

9 december 18:00

Invigningsfest med mat, dryck och underhållning.

Underhållningen blir ett speciellt Mattilaprogram med Leif Stinnerbom och Hanna Kulle från Västanå Teater plus spelemannen Mats Berglund.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig på mail eller telefon. Kuvertavgift för denna helg är totalt 970 kr. Vi släpper 40 platser och det är först till kvarn…

info@mattila.se
0560-250 60